lions Nederland

Op deze site staat informatie over alle lionsclubs in nederland.Zo is te zien welke clubs er zijn, hoe de struktuur in elkaar zit,welke stichtingen er zijn etc.

lionslogo2
Lions International

In meer dan 10 talen wordt hier informatiegegeven over de internationale lions organisatie.Wereldwijd vormen de lionsde grootste service-organisatie.Dat is ook aan deze site te zien.

 lionswelcome
Lions clubs International Foundation Op deze site wordt informatie gegeven over projecten die lionsclubs gezamenlijk uitvoeren.Er worden ook ideeën gegeven voor lionsclubs omprojecten te doen. En er is zelfs een lezing op tehalen als je die zou willen geven.  LCIFlogo
Lions Quest Lions-Quest is een jongerenprogramma.
Het wordt in 33 landen uitgevoerd.
Inmiddels heeft het meer dan 6 miljoen studenten 
van 5 to 18 jaar geholpen te bereiken wat ze wilden.
 Lions Quest
Stichting Interservice Nederland Op deze site wordt een overzicht gegeven vande serviceclubs die er in Nederland zijn.

Naast de lions komen alle bekende organisaties aan de orde :
Rotary, Soroptimisten, Tafelronde, Inner Wheel, 
Junior Kamer, Zonta, Kiwanis, Ladies' Circle, 
Fifty-One, Rotaract en Leo's.

 seviceclubs
info Midden-Drenthe Een site met gegevens over de gemeente Midden-Drenthe
waar Westerbork onder valt.
 westerborkKl
Ga naar boven